Girls Leading in Science

Inschrijven

Wie?

Teams van 2 tot 5 leerlingen van het 5de en 6de humanoria, enkel meisjes of gemengd (jongens welkom) behorend tot een Belgische publieke school.

Waarom?

Jongeren, en vooral meisjes, aansporen om een wetenschappelijke of technische carrière te overwegen.

Wat?

Op basis van een videowedstrijd rond een wetenschappelijk thema worden 50 leerlingen uit het secundair onderwijs in België geselecteerd om deel te nemen in het Planetarium van Brussel.

Tijdens de finale zal je door de organisatoren verdeeld worden in teams van 5 leerlingen, die samen een wetenschappelijke uitdaging in het kader van een opgelegd thema zullen aangaan.

De leerlingen van het winnende team krijgen het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar hoger onderwijs in een STEM richting terugbetaald.

Foto's

Reglement

Een wedstrijd in teamverband getiteld « Girls Leading in Science–GirLS » wordt elk jaar georganiseerd.  De aandacht van de wedstrijd gaat naar thema’s in verband met Wetenschappen & Technologie – Maatschappij. Deze wedstrijd is bestemd voor jongeren uit het 5de en 6de jaar van het secundair publiek onderwijs in België. Hij heeft als doel om de kansen voor jongeren in het algemeen en voor meisjes in het bijzonder op aantrekkelijk en interessant werk te verbeteren en om het tekort aan meisjes in de activiteitssectoren met een hoge technologische component in te vullen. De bedoeling is om jongeren van 16-18 jaar aan te moedigen om te kiezen voor een opleiding in de wetenschappen of de technologie met het vooruitzicht op een wetenschappelijke of technische carrière later. Inderdaad, gezien de kolossale maatschappelijke uitdagingen van vandaag, is de rol van wetenschappen en techniek van het grootste belang bij het zoeken naar oplossingen.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de firma Solvay (https://www.solvay.com/en/ ) en door de vzw BeWiSe (Belgian Women in Science, bewise.be/) in samenwerking met het Fonds Ernest Solvay (https://kbs-frb.be/fr/2021-fonds-ernest-solvay) onder toezicht van de Stichting Koning Boudewijn (FES) met de medewerking van Innoviris, het Planetarium van Brussel, de Frans- en Nederlandstalige « Olympiades des sciences – Wetenschapsolympiades », Educode, Technopolis, Sparkoh! en de ‘École de Physique de Louvain’.

Deze wedstrijd beoogt ook een ander educatief aspect gebaseerd op de informatie- en de  communicatietechnologie door alleen gebruik te maken van tools voortkomend uit de omgeving van de vrije software (https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman) en, voor zover mogelijk, buiten de grote monopolistische platformen.

We nodigen bijgevolg teams van 2 tot 5 leerlingen uit om een wetenschappelijke uitdaging aan te gaan. Elk team moet bovendien geleid worden door een meisje. De wedstrijd bestaat uit een fase van pre-selectie aan de hand van ingestuurde video’s die loopt tot 2 februari, en een finale die in de maand maart 2024 zal gehouden worden te Brussel.

Het thema van de wedstrijd van de pre-selectie is : ‘‘Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld ?’’ of ‘‘Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen?’’

Het thema van de finale wordt elk jaar opnieuw bepaald.

De reglementen van de wedstrijden van de pre-selectie en de finale zijn respectievelijk bepaald in de paragrafen $2 en $3 van dit document.

2.1. De pre-selectie bestaat uit een videowedstrijd open tot 2 februari 2024.

De pre-selectie biedt de mogelijkheid om aan de finale deel te nemen. Het thema van dit jaar luidt: “ Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld? ” of “ Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen? 

Bedoeling is om maximaal 50 leerlingen uit te kiezen (meisjes en jongens uit het 5e en 6e jaar van het secundair publiek onderwijs in België) die zullen deelnemen aan de finale van de wedstrijd “Girls Leading in Science – GirLS 2023/2024”.

2.2. Voorwaarden voor deelname

Het betreft teams van 2 tot 5 leerlingen, gemengd of enkel bestaande uit meisjes, die regelmatig ingeschreven zijn in het 5e of het 6e jaar van een Frans-, Nederlands- of Duitstalig instituut van het secundair publiek onderwijs in België.

2.3. Middelen ter ondersteuning

Een video van maximaal 3 minuten voorgesteld door een meisje van jullie team.

Voor het opstellen van een projectdossier, zie HIER om het project te structureren.

Je vindt HIER en DAAR ook voorbeelden van video’s van vroegere edities.

2.4. Selectiecriteria

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de  planetaire limieten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Donut_(economisch_model).

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave

2.5. Selectie van teams

– Maximum van 50 leerlingen (meisjes en jongens)

– Maximum van 50 video’s; maximum 3 video’s per school

2.6. Jury voor de pre-selectie

De jury wordt samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende achtergronden (zowel industrieel, academisch, institutionel als filantropisch) die behoren tot Solvay of BeWise.

2.7. Aankondiging van de resultaten van de pre-selectie

De geselecteerde teams zullen geïnformeerd worden in de loop van de maand februari 2024.

De finale zal plaatsvinden op 20 maart 2024 op het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België te Brussel. De finale bestaat ​​uit een wedstrijd voor ploegen van 5 leerlingen samengesteld door de organisatoren, die gevraagd zullen worden oplossingen voor te stellen in het kader van een opgelegd thema.

Elk lid van het winnende team ontvangt de helft van het inschrijvingsgeld van het eerste studiejaar (of gelijkwaardig in geval van een beurs) indien zij/hij zich inschrijft in een openbare instelling van het hoger onderwijs erkend door één van de drie gemeenschappen in België; het volledige inschrijvingsgeld  (of gelijkwaardig in geval van een beurs) wordt uitgekeerd indien zij/hij zich bovendien inschrijft  in een richting van de sectoren Wetenschappen en Techniek, (voor een lijst, zie (*)) (of gelijkwaardig) naar keuze. Deze instelling kan een universiteit, een hogeschool of elk ander instelling van sociale promotie zijn. Om elk misverstand te vermijden, raden wij aan om aandachtig de vier voorgestelde studierichtingen na te gaan.

(*) : Wetenschappen, Landbouwwetenschappen & Bio-Ingenieur, Ingenieurwetenschappen en –technologie, Bouw en stedenbouw (http://www.enseignement.be/index.php?page=27738)

Het inschrijvingsgeld zal terugbetaald worden in de maand december van het jaar van de inschrijving. Om de terugbetaling te bekomen, moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

 1. een bewijs van inschrijving van de gekozen instelling ;
 2. en een bewijs van betaling van het bedrag.

Vb. wanneer een studente zich in september  inschrijft en een inschrijvingskost  van 900,- EURO betaalt, zal dit bedrag in december gestort worden, dwz. 3 maand later.

De deelnemers.sters zullen met eigen middelen naar het Planetarium komen en zullen een eigen lunch of pick-nick meebrengen.

Elke leerling die aan de finale deelneemt zal een ouderlijke toestemming bezorgen in verband met het recht op het beeld. De organisatoren verbinden zich ertoe om de beelden enkel en alleen te gebruiken voor educatieve doelen en/of voor promotie van de wedstrijd. Neem contact met de organisatoren indien een probleem zich stelt.

3.1. Wat? Thema van de finale van de wedstrijd GirLS editie 2023-2024: Water

Water, we kunnen niet leven zonder! Het is essentieel voor het leven op Aarde en een sleutelelement in de context van de ruimte en ruimteverkenning.

Water op aarde is bovendien een kritieke natuurlijke hulpbron. Onder de vele redenen kunnen we denken aan (chemische, thermische, …) watervervuiling, natuurrampen (overstromingen of droogtes), toegang tot water voor alle levende wezens, boeren, industrieën, particulieren en gemeenschappen, evenals de rol van water in de bodemstabiliteit, enz. Dit toont de noodzaak van een systemische, globale visie op het gebruik ervan, waarbij verschillende high- en slow-tech oplossingen nodig zijn afhankelijk van de lokale context en behoeften. Dit betekent ook dat het noodzakelijk is om gebruik te maken van technologieoverdracht en/of een aanpak van verantwoorde innovatie aan te nemen.

Waarnemingen vanaf de grond evenals vanuit de ruimte bekomen met behulp van moderne satelliettechnologie spelen een cruciale rol bij het meten en het begrijpen van de verschillende aspecten van water op onze planeet. Waarnemingen vanuit de ruimte zijn essentieel voor het wereldwijde beheer van de watervoorraden op aarde, voor het voorspellen van en het reageren op natuurrampen en om de mondiale klimaatpatronen te onderkennen. Het verband tussen water en ruimte komt verder in toenemende mate aan bod in de onderzoeksdomeinen van de astrofysica (bvb. bij de vorming en evolutie van hemellichamen) en de astrobiologie (bvb. bij de zoektocht naar buitenaards leven).

Daarom werd het thema water (H2O) gekozen voor de finale van de wedstrijd “Girls Leading In Science 2023-2024”. Denk na over alle hieronder voorgestelde uitdagingen en wees creatief in je ideeën en concepten!

Voorgestelde uitdagingen

Uitdaging 1: Water op aarde, een gemeenschappelijk goed: Om te voorzien in onze primaire levensbehoeften (zich voeden, zich wassen, zich verzorgen, telen, kweken …), moeten de voorziening en het beheer ervan eerlijk verlopen en moet de infrastructuur adequaat zijn zowel wat betreft de verdeling en de toegang tot proper water als wat betreft het onderhoud van de leidingen etc. Wie moet deze taak op zich nemen (regeringen, bedrijven, NGO’s en/of burgers)?

Uitdaging 2: Water voor industriële toepassingen: Hoe kunnen industriële bedrijven het water proper en betaalbaar houden? Hoe kan men het gebruik van water in de industrie rationaliseren of water recycleren? Moeten privébedrijven concurreren met de lokale gemeenschappen? Hoe beheren industriële bedrijven het afvalwater?

Uitdaging 3: Water voor privéhuishoudens: Hoe kunnen we ons persoonlijk waterverbruik rationaliseren? Waar kunnen we water besparen? Hoe kunnen we water delen? Hoe beheren we het particulier afvalwater?

Uitdaging 4: Water op onze planeet: Hoe lossen we het probleem op van de vervuiling van de oceanen en zeeën (bvb. het niet-afbreekbaar afval zoals plastiek)? Hoe kunnen we de gezondheid van stromen, rivieren en meren verhelpen? Hoe kunnen we voldoen aan de noden van de landbouw en tegelijkertijd het water proper houden (zie bvb. ‘vertical farming’ in de steden – BBC Science Focus, jan. 2024)?

Uitdaging 5: Water in de ruimte: Waar is het? Bestaat het op andere planeten van het zonnestelsel? Komt het voor in de atmosfeer van (exo)planeten? Kunnen we onze kennis over water in de ruimte gebruiken op Aarde? Hoe zijn de oceanen op Aarde ontstaan?

Enkele relevante links:
Water op Aarde:
https://joinforwater.ngo/ (De naam van deze NGO is “Join for Water”)
Water in de ruimte:
https://www.eso.org/public/netherlands/videos/eso2302a/
https://sci.esa.int/web/iso/-/12859-how-the-search-for-water-in-space-can-help-to-find-and-preserve-the-water-on-earth
https://science.nasa.gov/solar-system/ocean-worlds/

3.2. Wie? Elk team met de hulp van een van de organisatoren van de wedstrijd. De leiding van het team moet in handen van een meisje zijn.

3.3. Wanneer en waar? Op 20 maart 2024 (van 9 tot ongeveer 16 uur) op de site van het Planetarium, (https://planetarium.be/nl/informatie-en-reservering ),  Bouchoutlaan 10, 1020 Brussel.

3.4. Hoe?

Samen met jullie door de organisatoren  vastgelegde team, moeten jullie een oplossing bieden in verband met een opgelegd thema. Jullie zullen deze oplossing moeten verantwoorden voor een jury.

Om jullie werk te structureren, kunnen jullie beter jullie tijd verdelen in drie fasen, zie “Instructies voor de finale”.

Verloop van een projectverdediging

 • De teamleidster, eventueel vergezeld van één of meer leden van haar team, presenteert het project.
 • Hooguit 3 min per team
 • 1 à 2 min voor vragen en feedback van de jury
 • Het is belangrijk om duidelijk en langzaam te praten, aangezien de jury bestaat uit zowel Frans- als Nederlandstalige leden.

3.5. Selectiecriteria

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave

Overtuigende antwoorden op de vraagstelling (duidelijk en realistisch)

3.6. Jury voor de finale

De jury zal samengesteld worden uit persoonlijkheden met verschillende achtergronden (zowel industrieel, academisch, institutioneel als filantropisch en jeugdbewegingen).

VEEL GELUK EN DAT HET  BESTE TEAM MAG WINNEN!!!

De persoonlijke gegevens die via het registratieformulier worden verzameld, ‘zullen’ gebruikt ‘worden’ voor interactie met de deelnemers en voor promotiedoeleinden van de wedstrijd. Alle persoonlijke gegevens ‘zullen’ na de finale van de betreffende editie van de site verwijderd ‘worden’. ‘Enkel de e-mail adressen zullen’ voor een periode van 5 jaar bewaard ‘worden’ voor ‘promotionele mailing’ in een aparte beveiligde database. ‘Indien’ u klachten heeft, kunt u een e-mail sturen naar girls.bewise@mailfence.com.

Instructies

Ontwerp een antwoord voor de opgegeven uitdaging samen met jouw teamgenoten die door het wedstrijdcomité werden uitgekozen. Presenteer jullie eigen visie hierover.

Om het werk vlot te organiseren, kan je de voorbereidingstijd verdelen over drie fasen:

Tijdens deze fase is het belangrijk om jullie creativiteit de vrije loop te laten! Het is de bedoeling om een maximum aan ideeën te verzamelen. Zet alle “ja, maar” gedachten uit je hoofd. Hierbij is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Aarzel dus niet om gebruik te maken van allerlei materiaal zoals een prikbord, een flipchart, een samenwerkingsdocument of elk ander middel dat ter beschikking ligt. We moedigen jullie aan om van het aangeboden materiaal gebruik te maken tijdens deze beginfase.

Onthoud dat jullie beoordeeld zullen worden zowel op kennis als op jullie sociale vaardigheden (”soft skills”). Vb: een model/maquette mag de uiteenzetting ondersteunen, maar mag niet de hoofdzaak ervan uitmaken.

Zodra alle ideeën verzameld zijn, moet je deze aan de realiteit toetsen. Zo sorteer je deze die ofwel te fantasievol ofwel te veraf van het onderwerp liggen. Door een lijst op te stellen van alle ideeën met hun positieve en negatieve punten, kan je op eenvoudige wijze de betere ideeën selecteren.

Wees echter voorzichtig, en verspil geen kostbare tijd aan een (te) lange brainstormingsfase!

Zodra je alle ideeën verzameld hebt, kan je ze met de realiteit confronteren. Op deze manier, sorteer je diegenen te fantasievol of te ver verwijderd zijn van het onderwerp. Door een lijst op te stellen van al je ideeën en hun positieve en negatieve punten, kan je op eenvoudige wijze alleen de beste behouden.

Dit is het moment om jullie ideeën aan de hand van concrete voorstellen of oplossingen te structureren. Jullie mogen ook een titel voor het project bedenken.

Werk jullie voorstel uit aan de hand van de bijgehouden ideeën:
– Wat, wat is de bedoeling? Verwoord kort maar duidelijk het idee of project.
– Waarom? Wat is de verantwoording en welke zijn de redenen om dit project te realiseren? Zijn de redenen voldoende relevant?
– Wie? Een project staat niet op zichzelf. Welke actoren zouden idealiter moeten tussenkomen? Denk na over elke mogelijke samenwerking die het project kunnen helpen.
– Welke weg zullen jullie volgen? Zijn het idee en de bijhorende methode voldoende grondig? Is de argumentatie voldoende stevig?
– Hoe zal het project eruit zien? Indien jullie 100 EURO te investeren hebben, zouden jullie het hieraan willen besteden?

Indien jullie een model/maquette wensen te gebruiken, is het nu het ogenblik om dit aan te pakken.

In deze fase wordt het tijd om de verdediging van het project op te stellen.

Een meisje, jullie teamleidster, zal het project aan de juryleden voorstellen en inleiden. Ze wordt vergezeld door de andere leden van het team, en kan elk lid het woord geven wanneer nodig.

Let op, het is niet de bedoeling om een lange uiteenzetting te geven. Op Solvay en BeWise zijn we aanhangers van wat men de “elevator pitch (blitspresentatie) noemt.

Wat is dit?

De “elevator pitch” bestaat erin om een idee/project te presenteren in een welbepaald tijdsbestek. De voorstelling mag niet langer duren dan het nemen van een lift, dwz. jullie hebben hooguit 3 minuten tijd! Zorg ervoor dat de uiteenzetting kort en duidelijk is, houd het bij de essentie. Jullie moeten daarbij de volgende vragen beantwoorden: wie, wat, waar, hoe en waaromPowerPoint-presentaties zijn niet verboden – mits ze beperkt blijven tot een paar dia’s en trefwoorden – maar worden niet aangemoedigd. Wees dus creatief!

Jullie kiezen zelf de taal waarin jullie het project wensen voor te stellen. Of het nu Frans, Nederlands of Engels is, het is belangrijk om langzaam en duidelijk te spreken want de jury zal uit zowel Frans- als Nederlandstalige leden bestaan. Éénmaal de presentatie ten einde, behoudt de jury zich het recht voor om nadere toelichting te vragen of feedback te geven, indien gewenst.

Wij nodigen jullie uit  om de instructies nog eens goed na te lezen en na te gaan of jullie project aan alle regels voldoet!

Het is nu tijd om jullie project voor te stellen.

 

VEEL GELUK EN DAT HET  BESTE TEAM MAG WINNEN!!!

Voor meer informatie of andere vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via mail: girls.bewise@mailfence.com

FAQ

Pre-selectie

Deze zijn bijna dezelfde als voor de finale, dwz.:

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting  moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit,  kwaliteit van de weergave

Voor de finale

NEEN, maar we raden wel aan om over het thema na te denken.

JA. Jullie ideeën zullen zeker evolueren tijdens de discussies die jullie tijdens de wedstrijd zullen voeren.

Het idee dat jullie inspireert hoeft niet noodzakelijk haalbaar te zijn op jullie niveau.

De leerkrachten zijn welkom op de dag van de finale als zij hun leerlingen willen steunen, maar zij zijn niet verplicht om te komen.

Organisatie van de finale

JA, het hele team moet aan de finale deelnemen.

Alleen de leden die aan de finale deelnemen, zullen een prijs ontvangen indien zij deel uitmaken van het winnende team.

NEEN, de teams worden door de organisatoren opnieuw ingedeeld zodat elke leerling dezelfde kans zou hebben om te winnen en om de deelnemers in dezelfde situatie te plaatsen als dat van een nieuwe werknemer in een industrieel onderzoekscentrum: men kent de mensen niet en spreekt niet noodzakelijk dezelfde taal. Wij streven naar het best mogelijk evenwicht tussen meisjes en jongens, Franstaligen en Nederlandstaligen en tussen de scholen onderling. Er zullen ook begeleiders zijn om elk team een project te helpen opzetten op korte tijd.

Dit wordt aan het team overgelaten, maar met een eenvoudige versie van een projectdossier kan je de boodschap die je wilt overbrengen duidelijk structureren. Ter herinnering, je kan een voorbeeld vinden op:  https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/fiches-projets-idees-projecten-ideen-v910ex9i6/pad/view/projecten-of-ideen-file-p010gx9b9

Als jullie project aanleunt bij de exacte wetenschappen, kunnen jullie originele maar niet noodzakelijk zeer realistische ideeën ontwikkelen; als jullie meer geneigd zijn tot de technische wetenschappen, kunnen jullie projecten ontwikkelen die misschien minder origineel maar wel vrij concreet zijn.

JA, maar er is zeker geen verplichting. Het gebruik van een presentatiebestand wordt overgelaten aan de waardering van de leerlingen. Het belangrijkste is dat de boodschap overkomt, hoe je het ook doet.

NEE, er is geen verplichting.  De keuze ligt bij jullie.

JA, dat moet om aan de jury de tijd te geven om vragen te stellen.

JA, zeker. De criteria omvatten ook de groepsgeest. De teamleidster moet echter de verdediging inleiden.

JA, want het hele team wordt aangemoedigd om het projet voor te stellen.

NEEN, alle teamleden mogen aan de vraag- en antwoordsessie deelnemen.

JA, want het Planetarium beschikt niet over de nodige infrastructuur

JA, het Planetarium is bereikbaar per metro, met stations dichtbij (nl. Houba-Brugmann en Koning Boudewijn).

De Jury

De jury bestaat uit een tiental personen met verschillende achtergronden. Het zijn de verschillende oriënteringen die, samen met de keuze van de criteria, voor een eerlijke evaluatie zullen zorgen. De beslissingen zullen bij consensus genomen worden.

De criteria die bij de beoordeling van de presentaties gehanteerd zullen worden, zijn

– Het idee/objectief/project moet beantwoorden aan de behoeften van de socio-ecologische transitie en dus in regel zijn met het algemeen welzijn (sociaal, dierlijk en plantaardig) evenals de planetaire limieten.

– Inachtneming van de tijdslimieten

– Inhoudelijke kennis

 • De inhoud van de uiteenzetting moet helder, gestructureerd en in detail uitgewerkt zijn.
 • Wetenschappelijke en/of technische basis (methodiek, nauwkeurigheid, steunend op feiten…)
 • Algemene methode : hebben de leerlingen alle aspecten van het project behandeld (360° zicht) en hebben ze de impact op de maatschappij ingeschat? Hebben ze alle dimensies (zowel wetenschappelijk als menselijk) in rekening gebracht?

– Sociale vaardigheden en omgang

 • Samenwerking met de andere leerlingen tijdens de voorbereiding van de presentatie
 • Initiatiefneming, creativiteit, kwaliteit van de weergave
 • Overtuigende antwoorden op de vraagstelling (duidelijk en realistisch)

NEEN. De video’s worden enkel gebruikt om de finalisten aan te duiden. De bedoeling van het opgegeven thema is namelijk om alle teams op gelijke voet te plaatsen.

Prijs Fonds Ernest Solvay

NEEN. Alleen de deelnemers die bij de finale aanwezig zijn, komen in aanmerking voor de eerste prijs. Transfers zijn niet mogelijk.

Wij raden iedereen aan om de wedstrijdsregels zorgvuldig te lezen. Aanvragen voor het inschrijvingsgeld die de in het reglement opgenomen studiegebieden betreffen, hebben recht op de volledige vergoeding, de andere aanvragen krijgen de helft ervan.

Inschrijven

Contact

Voor meer informatie of andere vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via mail: girls.bewise@mailfence.com