Girls Leading in Science

Enregistrer

Qui?

Équipes de 2 à 5 élèves de 5ème-6ème secondaire, féminines ou mixtes (garçons bienvenus) venant d’écoles situées en Belgique et ressortissant à l’enseignement public.

Pourquoi?

Intéresser les jeunes et en particulier les filles à envisager des carrières scientifiques ou techniques.

Quoi?

Sur base d’un concours vidéo autour d’un thème scientifique, 50 élèves de l’enseignement secondaire en Belgique seront sélectionnés pour participer à la finale au Campus Solvay à Bruxelles. La finale comportera un concours par équipes de 5 élèves constituées par les organisateurs où il sera demandé de proposer des solutions dans le cadre d’un thème imposé.

Les étudiants de l’équipe gagnante se verront rembourser les frais d’inscription à la première année d’études supérieures dans un domaine STEM.

Photos

Règlements

Een voorselectie bestaande uit een videowedstrijd is open tot 8 januari 2023 .

Het thema:

  • Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld?
  • Welk wetenschappelijk of technologisch project zou je graag ontwikkelen?

Het doel is om maximaal 50 leerlingen uit te kiezen ( meisjes en jongens; leerlingen uit het 5e en 6e secundair onderwijs en gevestigd in België) die zullen deelnemen aan de finale van het project “Girls Leading in Science – GirLS 2022/2023”. De regels voor de voorselecties zijn te vinden in punt 2 hieronder.

De finale vindt plaats op 15 maart 2023 op de Solvay Campus in Brussel. Het zal bestaan ​​uit een wedstrijd van door de organisatoren samengestelde teams van 5 leerlingen, die gevraagd zullen worden oplossingen voor te stellen in het kader van een opgelegd thema.

Het thema van dit jaar over biodiversiteit.

De regels voor de finale zijn te vinden in punt 3 hieronder.

De wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door het bedrijf Solvay, BeWise, het Koning Boudewijn Fonds/Fonds Ernest Solvay, PLANETARIUM, Innoviris, Franstalig and Vlaamse Olympiades voor wetenschappen, Technopolis en SPARKOH! .

De voorselectie geeft de studenten recht op deelname aan de finale van “GirLS 2022/2023”.

Elk lid van de winnende groep van de finale krijgt het inschrijvingsgeld voor het eerste studiejaar (of gelijkwaardig in het geval van een beurs) indian zij/hij zich inschrijft in het hoger onderwijs, in een Belgische instelling erkend door één van de drie Belgische gemeenschappen, en in een wetenschappelijke of technische richting (of gelijkwaardig) naar keuze.

Als de leerling een ander vak kiest, wordt de helft van het inschrijvingsgeld toegekend.

Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald in december van het jaar van inschrijving en om het te verkrijgen moeten de volgende documenten worden overgelegd: een bewijs van inschrijving van de gekozen instelling en een bewijs van betaling van het bedrag. Als een student zich bijvoorbeeld in september 2023 inschrijft en een minumumbedrag van 900 euro betaalt, krijgt zij haar geld in december 2023 terug, dwz 3 maanden later.

Om elk misverstand te voorkomen, zij erop gewezen dat de 4 aangeboden studierichtingen de volgende zijn (zie in het Frans ): Wetenschappen, Landbouwwetenschappen en biologische engineering, Ingenieurswetenschappen en -technologie en Bouw en stedenbouw.

Geschiktheidscriteria

Teams van 2 tot 5 leerlingen, gemengd of enkel vrouwelijk regelmatig ingeschreven in het 5e of 6e jaar van een Franstalige, Nederlandstalige of Duitstalige Belgische instelling voor secundair onderwijs.

Ondersteuning

Video van maximaal 3 min voorgesteld door een meisje van het team (zie voor projectdossiers hier om uw idee te structureren ) .

HIER en DAAR vindt u voorbeelden van video’s van eerdere edities.

Selectiecriteria

Respecteren van tijdslimieten

Voor onderwerpen die meer verband houden met de exacte wetenschappen

  1. duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische benadering)
  2. originaliteit van de presentatie (inclusief idee en motivering).

Voor onderwerpen die meer verband houden met toegepaste wetenschappen

  1. duidelijkheid van de presentatie (kwaliteit/relevantie van de wetenschappelijke en/of technische stappen van het project)
  2. haalbaarheid of originaliteit van het project (inclusief idee en motivering)

Wij raden u ook aan na te gaan of uw idee, doelstelling of project in overeenstemming is met de noodzaak beter te leven in harmonie met onze biosfeer.

Selectie van teams in volgorde van rangorde

  • Max 50 leerlingen (meisjes en jongens)
  • Max 50 videos; max 3 videos per school

Jury

Jury samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende professionele achtergronden (industrieel, academisch, filantropisch, institutioneel).

Aankondiging van geselecteerde teams

Aankondiging van geselecteerde teams ten laatste begin februari 2022.

Wat? Het thema is de biodiversiteit.

Volgens het woordenboek is ecologie de wetenschap die de interacties van levende wezens met elkaar en met hun milieu bestudeert. Als zodanig behoort het tot de milieuwetenschappen. De huidige ecologische crisis die we nu meemaken heeft meerdere oorzaken en de manifestaties ervan zijn talrijk: Drastische daling van de biodiversiteit, klimaatverstoring, vervuiling, etc.

Volgens de United Nations Association – Belgium, “ervaart de aarde een gevaarlijke achteruitgang van de natuur als gevolg van menselijke activiteiten. Eén miljoen dier- en plantensoorten worden nu bedreigd met uitsterven, het grootste verlies van leven sinds de dinosaurussen, met onberekenbare gevolgen voor de voedselzekerheid, de gezondheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Biodiversiteit is essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen, die essentieel zijn voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen en het beperken van de opwarming van de aarde.”

Zoals Laurence Drèze, verantwoordelijk voor het biodiversiteitsbeleid bij het WWF, zegt: “Biodiversiteit is het “web van het leven” waar alles met elkaar verbonden is: Het beschermen van biodiversiteit betekent tegelijkertijd omgaan met klimaat-, milieu- en maatschappelijke kwesties. Biodiversiteit is een dynamisch systeem dat al deze kwesties omvat die elkaar beïnvloeden.”

Volgens het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) accumuleren en versterken vijf grote bedreigingen hun effecten wederzijds:

Veranderingen in de habitats van soorten (bijvoorbeeld herbestemming van land naar bouw of landbouwgrond); overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen (bv. overbevissing); vervuiling (bijv. fijne deeltjes, hormoonontregelaars of microplastics in de oceaan); introductie van invasieve soorten (bijv. Aziatische hornet of stierenkikkers) en klimaatverandering. Bovendien heeft de optimalisatie van de teelt- en foktechnieken voor de intensieve landbouw geleid tot een verlies aan genetische diversiteit.

Het kan dus gezegd worden dat de schadelijke gevolgen voor het milieu en de planeet, enerzijds door de ongeschiktheid van het huidige consumptiemodel en de omvang die de menselijke bevolking in de 21e eeuw heeft bereikt, anderzijds door een economisch model dat focust op economische groei (met extreem ongelijke verdeling), vandaag de dag onbetwistbaar zijn.

Het oplossen van de ecologische crisis vereist vooral dat we onze visie op de wereld veranderen, dat we de natuur en haar gevoeligheid opnieuw naar waarde schatten en dat we onze biosfeer op een systemische manier begrijpen, als een gigantische reeks elementen die in verschillende mate en op verschillende manieren met elkaar in wisselwerking staan. De biodiversiteitscrisis is daarom een van de specifieke facetten van de ecologische crisis.

Volgens bioloog Olivier Hamant is een derde manier van leven mogelijk, omdat, in tegenstelling tot wat bepaalde economische doxa ons wil geloven, de overgrote meerderheid van de natuurlijke systemen volgens 3 principes leeft: robuustheid (aanpassing aan fluctuaties en onzekerheid), samenwerking (het vermogen om collectief naar een gemeenschappelijk doel te werken, zelfs al is het niet altijd in eigen belang) en circulariteit (zero waste).

Selecteer op basis van deze observaties een concreet voorbeeld van het probleem en probeer een wetenschappelijke of technische oplossing te bieden. Vermeld eveneens (zonder ze te uitgebreid te behandelen) ook andere aspecten die meer verband houden met ons gedrag, en/of mogelijke interacties met andere oorzaken.

Wie?

Elk team met de hulp van een van de organisatoren van de wedstrijd. De teamleider moet een meisje zijn.

Wanneer?

15 maart 2023 (van 9 uur tot ongeveer 16 uur)

Hoe?

Bied een antwoord, samen met jullie op voorhand vastgelegd team, aan de reeds gecommuniceerde thema. Je zult ze dan verdedigen voor een jury.

Om je werk te structureren, kan je beter je reflectietijd verdelen in 3 hoofdfases, die in de “Instructies voor de finale” worden uitgelegd.

Projectverdedigingen

3 min per groep
1 à 2 min per groep voor vragen en feedback van de jury
De teamcaptain, eventueel vergezeld van een of meer leden van haar team, presenteert het project
Het is belangrijk kalm en duidelijk te praten, aangezien de jury uit Frans- en Nederlandstalige leden bestaat.

Selectiecriteria

Respecteren van gezondheids-, veiligheids- en tijdvoorschriften

1. Kennis

Inhoud van de presentatie: Helder, gestructureerd en grondig uitgewerkt in alle punten (basisidee, ontwikkeling, haalbaarheid, in lijn met het thema en de richtlijnen)
Wetenschappelijke en/of technische basis (gekozen aanpak, grondigheid/correctheid, ondersteund door feiten, enz.)
Holistische aanpak: Hebben studenten een 360° beeld van hun project? Zijn ze zich bewust geworden van alle dimensies (wetenschappelijk en menselijk) van hun probleem?

2. Levenshouding

Samenwerking met andere teamleden voor het opmaken van de presentatie
Initiatief, creativiteit, kwaliteit van de presentatie
Overtuigende antwoorden op de vragen (helder, direct, realistisch)

Jury van de finale

Jury samengesteld uit persoonlijkheden met verschillende professionele achtergronden (industrieel, academisch, filantropisch, institutioneel).

Het is nu tijd om je project te verdedigen.

VEEL GELUK EN DAT HET BESTE TEAM MAG WINNEN!!!

Instructies

Bied een antwoord, samen met jullie op voorhand vastgelegd team, aan de reeds gecommuniceerde challenge.

Ontwerp een visie op dit project.

Om je werk te structureren, kan je beter je reflectietijd verdelen in 3 hoofdfases:

Tijdens deze fase is het vooral belangrijk om je creativiteit de vrije loop te laten! Het is de bedoeling om een maximum aan ideeën te verzamelen. Verban alle “ja, maar” uit je hoofd. Tijdens het brainstormen is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Aarzel dus zeker niet om gebruik te maken van allerlei materiaal zoals een prikbord, een flipchart, een samenwerkingdocument of enig ander materiaal dat voor jou ter beschikking staat.

We moedigen jullie aan om gebruik te maken van dit materiaal tijdens de brainstormfase.

Soms zijn we, wanneer we onze handen gebruiken, het creatiefst!

Onthoud echter dat je niet beoordeeld wordt op het ontwerpen van een maquette, maar op alle criteria. Een model kan tot ondersteuning van je presentatie helpen, maar mag zeker niet het aandachtspunt ervan worden.

Zodra je alle ideeën verzameld hebt, kan je ze met de realiteit confronteren. Op deze manier, sorteer je diegenen te fantasievol of te ver verwijderd zijn van het onderwerp. Door een lijst op te stellen van al je ideeën en hun positieve en negatieve punten, kan je op eenvoudige wijze alleen de beste behouden.

Wees voorzichtig, verspil je kostbare tijd niet aan een (te) lange brainstormfase!

Dit is het moment om jullie ideeën te structureren met concrete voorstellen.

Welke ideeën onthouden jullie ? Wat, waarom, hoe? Hoe zou je project eruit zien? Als je een model aan de jury wenst te tonen, is het nu tijd om het te verfijnen.

In deze fase is het tijd om de projectverdediging voor te bereiden.

De kapitein van je groep, die een meisje moet zijn, zal de visie van jullie project presenteren aan de jury. Ze kan eventueel vergezeld worden door andere leden van de groep als dat nodig is.

Let op, het is niet de bedoeling een lange presentatie voor te bereiden! Hier op Solvay en BeWise zijn we aanhangers van wat we de ”elevator pitch” noemen.

Wat is dat?

De elevator pitch bestaat eruit, in een bepaalde tijd, je project te presenteren en op te waarderen voor een jury. Het is vereist dat de voorstelling niet meer tijd in beslag neemt dan het nemen van een lift. Zorg ervoor dat jullie project kort en duidelijk is. Houd het bij de essentie, want meer dan 3 minuten krijgen jullie niet! Je voorstelling moet een antwoord geven op volgende vragen: wie, wat, waar, hoe en waarom? PowerPoint-presentaties zijn uiteraard niet verboden, zolang het beperkt blijft tot een paar dia’s en trefwoorden. Deze worden echter niet aangemoedigd. Wees dus creatief!

Je kiest zelf de taal waarin je je project wenst voor te stellen. Of je nu Frans, Nederlands of Engels kiest, is het belangrijk om langzaam en duidelijk te spreken, want de jury zal zowel uit Franstalige als Nederlandstalige leden bestaan. De jury behoudt zich het recht voor om, indien het dit nodig acht, nadere toelichting te vragen of feedback mee te delen.

Dit is de laatste kans om alle instructies na te lezen en nagaan of jullie project voldoet aan alle regels!

VEEL GELUK EN DAT HET BESTE TEAM MAG WINNEN!!!

FAQ

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
s'inscrire

Become a member

BeWiSe is open to everyone working or having worked at all levels in science and engineering in the public and private sectors and to individuals who promote equal participation of women in science.

By becoming an affiliated member of BeWiSe, you can access the mentoring programme, shape our future during the General Assemblies and take part in special events like Lunch & Learn and Going for Leadership.

Become a Member

Subscribe to our newsletter

Thank you

You are subscribed to my newsletter